Eienskappe van ‘n goeie verhouding

Ons moet poog om ten volle teenwoordig in elke interaksie van elke verhouding te wees om sodoende die volgende eienskappe in ‘n verhouding te verkry.

Kommunikasie bly een van die mees belangrikste eienskappe van ‘n goeie verhouding. Alhoewel woorde die beste manier van kommunikasie is moet ons veral ook daarop let om emosies duidelik te kan kommunikeer.

Respek en vertroue is belangrik in ‘n verhouding om sodoendie die spasie te kan skep om veral oor emosie met mekaar te kan kommunikeer. Daarby saam moet die spasie of veiligheid gegun word in die verhouding om jou behoefte en emosie openlik te kan kommunikeer. In geen stadium moet dit toegelaat word dat daar met mekaar speletjies gespeel word wat sodoende die vertroue en veiligheid van die verhouding kan skaad nie.

Daar moet op gelet word dat ‘n goeie verhouding nie gekenmerk kan word aan ‘n ‘ een op en een af ’ verhouding nie. Om ‘n sinvolle openlike verhouding te hê moet altwee die gevoel kan koester dat behoeftes en emosies vrylik gedeel kan word met mekaar en dat daar geen sweempie van onderdanigheid en vrees, bestaan nie. ‘n Verhouding kan nie sinvol betaan in ‘n spasie waar die een heeltyd onder geplaas word nie.

Dit alles in ag genome is dit dan soveel meer belangrik dat emosies gedeel kan word in ‘n veilige omgewing. Dit is ook nie nodig om altyd dieselfde rol te speel nie. Indien daar genoegsame ondersteuning en verstaan van die ander se emosie is, is dit ook soveel makliker om nie vasgevang in dieselfde rol te word nie.

In so verhouding kan die ander dan ook baie positief voel oor die ander wat dan weer die veiligheid skep om ‘n vreugdevolle ontspanne verhouding te hê. Op die wyse word onvoorwaardelike liefde gekweek waarbinne humor en pret elke dag sy beslag kan hê!

Lewens Energie Kursus